De moeilijke weg van Damascus naar de berg Sion

Glastra, Siebe Wiemer