Schmidtová, Natálie

Het gezin Schmidtova rijdt eind negentiende eeuw met paard en kar naar Siberië om er land te ontginnen. Na tien jaar harde arbeid overlijdt de vader en Natalie Schmidtova, dan veertien jaar oud, moet met haar moeder en de andere kinderen terugkeren naar hun geboortestreek. Omdat ze nooit een school heeft kunnen bezoeken, blijft ze analfabeet. Ze werkt als kindermeisje bij rijke mensen aan de Zwarte Zee, de gelukkigste tijd van haar leven. In 1918 trouwt ze met de Oostenrijkse krijgsgevangene Rudolf Schmidt en vertrekt met hem naar Tsjechoslowakije. Daar werkt ze op de landgoederen in de omgeving.

In 1944 begint ze te schilderen, waarbij ze steeds weer haar gelukkige tijd aan de Zwarte Zee en haar verlangen naar exotische oorden als onderwerp neemt.

Natálie Schmidtová
1895 Dobriňka, Russia - 1981 Bystřice, Czech Republic